dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Otwarty konkurs ofert w obszarze Turystyce i krajoznawstwo

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do składania ofert w zakresie realizacji projektów zakresu turystyki i krajoznawstwa. Kwota wsparcia wyniesie 1 600 000,00 zł, a maksymalna wartość dofinansowania na jeden projekt może wynieść 100 000,00 zł, przy czym jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 projekty, każdy w innym obszarze tematycznym.

Termin składania wniosków mija w dniu 21.02.2022 r. Projekty można składać w zakresie obszaru tematycznego:

- Szlaki turystyczne: (projekty mające na celu wytyczanie, oznakowanie, utrzymanie i odnowienie szlaków turystycznych zgodnie ze standardami PTTK, projekty zmierzające do obudowania klasycznego szlaku turystycznego nowoczesnymi atrakcjami (takimi jak np. aplikacje, geocaching, questy tp.).

- Produkt turystyczny: W ramach zadania wspierane będą projekty związane z tworzeniem nowych lub rozwojem istniejących produktów turystycznych w oparciu m.in. o: naturalne zasoby rekreacyjne np. doliny rzek, parki krajobrazowe; tematyczne szlaki turystyczne; miejsca związane z dziedzictwem kulturowym regionu (zabytki, dziedzictwo niematerialne).
- Rzeki łącznikiem Mazowsze: W ramach zadania wspierane będą projekty związane z rzekami i ich turystycznym wykorzystaniem.
- Aktywna turystyka: W ramach powyższego zadania wspierane będą projekty mające na celu aktywizację młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych do uprawiania wszelkich form turystyki, przełamujące stereotypowe wycieczki szkolne w tym np. rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe itp.
- Jazda na kulturę: W ramach zadania wspierane będą projekty mające na celu aktywne uczestnictwo w kulturalnych przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno-artystycznych.
- Mazowieckie klastry turystyczne: Dofinansowane zostaną projekty mające na celu realizację działań zmierzających do stopniowego przekształcania się LOT-ów w klastry turystyczne.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są pod adresem: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=81 

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa

NASZE GMINY:


gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2022 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 4614685

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska