Umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru „Razem dla Radomki” na okres lat 2023-2027 została podpisana przez Prezesa LGD „Razem dla Radomki” w dniu 15 grudnia 2023 roku w Płocku.

Dzięki realizacji w kolejnej perspektywie unijnej działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej otrzymamy środki finansowe o wartości min. 2 462 500 euro. Środki te przeznaczone zotaną na realizację LSR m.in w ramach konkursów dedykowanych dla mieszkańców, sektora przedsiębiorczości, samorządów, instytucji kultury czy też organizacji pozarządowych z terenu gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.