Zapraszamy na 1 spotkanie Online w 29.06.2023 – godzina 18:00 – Link do TEAMS

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan SUPM) oparte są o długoterminową i zrównoważoną wizję dotyczącą rozwoju miasta. Swoim zakresem bardzo mocno uwzględniają koszty i korzyści społeczne.

W III etapie Konsultacji Społecznych nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu wraz z projektem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

W ramach konsultacji odbędą się w dniu 20.07.2023 r.:

  • – dyżur konsultacyjny w godzinach 15.00 do 17.45 Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15,
  • – otwarte spotkanie z mieszkańcami o godzinie 18.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

Konsultacje społeczne trwają do 25.07.2023 r

PPZMMdGOFR 2030 1PPZMMdGOFR 2030 2