Odznaka Pielgrzym Południowego Mazowsza to projekt grantowy LGD Razem dla Radomki zralizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łucznik w Radomiu To sposób na poznanie miejsc kultu religii chrześcijańskiej (rzymsko-katolickiej, protestanckiej, polskokatolickiej) i żydowskiej, zlokalizowanych w południowej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatów lipskiego, przysuskiego, radomskiego i szydłowieckiego.
Tereny tych powiatów nigdy nie były częścią historycznego Mazowsza, ale w wyniku podziału administracyjnego, który włączył je do województwa mazowieckiego, poszukują nowej tożsamości. Stąd próba stworzenia nowego Południowego Mazowsza".
Zdobywanie odznaki polega przede wszystkim na podróżowaniu i zwiedzaniu.
 
odznaka pielgrzyma
Projekt został zrealizowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie” Konkurs organizowanego przez LGD Razem dla Radomki dla projektu współpracy pn. “Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.
odznaka pielgrzyma 1