Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13.30 a wystąpią podczas niego. Kapela Jana Tarnowskiego, Kapela Piotra Binkowskiego, Kapela Tomasza Stachury oraz Zespół Śpiewaczy Kalina z Marianowic.

Serdecznie zapraszamy. Organizatorem wydarzenia jest Gmina Zakrzew oraz Gminna Biblioteka Publiczna z Zakrzewa. LGD Razem dla Radomki jest partnerem wydarzenia.

Wydarzenie zostało wybrane do realizacji w ramach konkursu LGD „Razem dla Radomki” w zakresie wsparcia małych inicjatyw lokalnych. Zadanie publiczne pn. „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

zakrzewski przeglad2022