We wtorek 30 sierpnia 2022 zapraszamy dzieci i osoby dorosłe do Jedlińska na Eko festyn „Chrońmy powietrze”.

W programie:

 – Konkurs plastyczny dotyczący jednego z tematów:

  1. Przyczyny zanieczyszczenia powietrza;
  2. Skutki zanieczyszczeń powietrza;
  3. Sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza;
  4. Ekologiczny transport;

 – Konkurs jeden z siedmiu wzorowany na znanym teleturnieju dotyczący oczywiście tematyki związanej z ochroną powietrza;

–  Konkurs na rymowankę lub wierszyk dotyczący – ochrony przed hałasem;

– Pogadanka dotycząca ochrony powietrza ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem wypalania traw i prawidłowego palenia w piecu, którą poprowadzi strażak z Państwowej Straży Pożarnej;

 Zabawy, nagrody, a dla uczestników przygotowany zostanie poczęstunek!

Rozpoczęcie o godzinie 16:00 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińśku. Partnerem wydarzenia jest Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

Zadanie publiczne pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.