Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych na Ludową Nutę w partnerstwie z Gminą Wolanów i Stowarzyszeniem Razem dla Radomki, zapraszają w najbliższą niedzielę do Bieniędzic, na Jarmark Ludowy „Tyndy Ryndy” podczas którego zaprezentują się licznie zespoły śpiewacze i kapele ludowe.

Dla tych, którym muzyka ludowa w duszy gra i nogi rwą się do tańca przewidziany konkurs oberka na dechach! Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci. Plac za szkołą w Bieniędzicach, Bieniędzice 21 (Gmina Wolanów). Początek wydarzenia o godzinie 14.00.

Wydarzenie dofinansowano w ramach zadania publicznego realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki”. Zadanie publiczne pn. „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.