Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie, w partnerstwie z LGD „Razem dla Radomki” zaprasza w najbliższą sobotę – 6 sierpnia na Potańcówkę.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15.00. Wystąpią zespoły śpiewacze i kapele: Andrzeja Mandeckiego, Zespół folklorystyczny „Wieniawa”, Zespół Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna, a także zespół dancingowo-weselny Roland!

Wydarzenie współorganizowane przez LGD „Razem dla Radomki” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020