Już 8 sierpnia nastąpi uroczyste otwarcie Altany Koncertowej w Pogroszynie, inicjatywy która otrzymała dofinansowanie od LGD w kwocie 15 939,0 zł i realizowana jest przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pogroszynie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn!

 To kolejny sukces społeczności tej niewielkiej miejscowości w Wieniawie, która pozyskując kolejne dofinansowanie, w tym kolejne od LGD potrafiła stworzyć kompleksowe zaplecze infrastrukturalne (w tym m.in. Eko-Skwer, Smart Plac – podwórkowe gry chodnikowe, place zabaw, siłownie napowietrzne, altany, boiska sportowe czy we współpracy z Gminą Wieniawa – budową nowoczesnej świetlicy wiejskiej.

 Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020