Zapraszamy do zapoznania się z interaktywną mapą obszaru gmin tworzących LGD Razem dla Radomki, która została stworzona w celu promocji i ułatwienia poruszania się po regionie zgodnie z wyszukiwanymi informacjami. Umożliwia nam szybkie wyszukanie interesujących nas informacji, atrakcji turystycznych, szlaków nordnic walking, ścieżek rowerowych, oraz obiektów noclegowych i restauracyjnych.

Mapa jest dostępna pod adresem:https://dolinaradomki.appen.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z nią!

Mapa interaktywna opracowana na zlecenie LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” – współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja dział

ań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.