5 czerwca 2022 r. w Domu Kultury w Przysusze o godzinie 12.00 odbędzie się konferencja na którą serdecznie zapraszamy.

Poświęcona zostanie tematowi: W kręgu Oskara Kolberga i jego twórczości. Organizatorami wydarzenia jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Urząd Gminy i Miasta Przysucha. Partnerami wydarzenia są: Muzeum Wsi Radomskiej oraz Dom Kultury w Przysusze.

Program konferencji – wystąpienia:

  • 1. dr hab. Tomasz Nowak – Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej – „Znaczenie zbiorów Oskara Kolberga dla badań nad tańcem tradycyjnym w Polsce”.
  • 2. mgr Izabela Kotlarska – pracownik Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu – „Oskar Kolberg i jego nieznane adaptacje bajek ludowych”.
  • 3. dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka – kierownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze – „ Związki rodziny Kolbergów z Przysuchą. Pamiątki kolbergowskie”.

Miejsce organizacji: Dom Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9. Sala widowiskowa, godzina 12.00, 5 czerwca 2022 r.

Wydarzenie zorganizowane zostanie dla projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″