Zapraszamy na uroczystą premierę nowej publikacji: „Życie codzienne we dworze rodziny Dembińskich w Przysusze w czasie II wojny światowej” i spotkanie z autorką Marią z Głuchowskich Zachorowską.

Publikacja ta została wydana dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu grantowego. To kolejne wydawnictwo przygotowane przez Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, któremu gratulujemy ogromnego wkładu w rozwój dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu przysuskiego.

Premiera publikacji już dziś o godzinie 17.00 w Domu Kultury w Przysusze. Serdecznie zapraszamy. Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.