Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w seminarium podsumowujący projekt współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”, które odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. o godzinie 11.00 w Strzałkowie.

Miejsce organizacji: Zajazd Regina, Strzałków 144, gmina Wolanów.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane następujące zakresy tematyczne.

Projekt Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną: założenia i osiągnięcia; – Rola LGD w promocji obszaru LGD gminy i produktu turystycznego; – Przykłady dobrych praktyk, działań podejmowanych w ramach projektu współpracy: (Szlak Rodu Kochanowskich , Start-upy na inicjatywy turystyczne i kulturalne, interaktywna mapa obszaru gmin LGD, Przewodnik Turystyczny, Questy oraz Odznaka Pątnika Południowego Mazowsza; – Marka Lokalna – konieczność ekonomiczna

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.

Wydarzenie organizowane jest dla projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” i realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.