OTWARTY KONKURS OFERT: TURYSTYCE I KRAJOZNAWSTWO

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do składania ofert w zakresie realizacji projektów zakresu turystyki i krajoznawstwa. Kwota wsparcia wyniesie 1 600 000,00 zł, a maksymalna wartość dofinansowania na jeden projekt może wynieść 100 000,00 zł, przy czym jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 projekty, każdy w innym obszarze tematycznym.

Termin składania wniosków mija w dniu 21.02.2022 r. Projekty można składać w zakresie obszaru tematycznego:

- Szlaki turystyczne: (projekty mające na celu wytyczanie, oznakowanie, utrzymanie i odnowienie szlaków turystycznych zgodnie ze standardami PTTK, projekty zmierzające do obudowania klasycznego szlaku turystycznego nowoczesnymi atrakcjami (takimi jak np. aplikacje, geocaching, questy tp.).

- Produkt turystyczny: W ramach zadania wspierane będą projekty związane z tworzeniem nowych lub rozwojem istniejących produktów turystycznych w oparciu m.in. o: naturalne zasoby rekreacyjne np. doliny rzek, parki krajobrazowe; tematyczne szlaki turystyczne; miejsca związane z dziedzictwem kulturowym regionu (zabytki, dziedzictwo niematerialne).
- Rzeki łącznikiem Mazowsze: W ramach zadania wspierane będą projekty związane z rzekami i ich turystycznym wykorzystaniem.
- Aktywna turystyka: W ramach powyższego zadania wspierane będą projekty mające na celu aktywizację młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych do uprawiania wszelkich form turystyki, przełamujące stereotypowe wycieczki szkolne w tym np. rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe itp.
- Jazda na kulturę: W ramach zadania wspierane będą projekty mające na celu aktywne uczestnictwo w kulturalnych przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno-artystycznych.
- Mazowieckie klastry turystyczne: Dofinansowane zostaną projekty mające na celu realizację działań zmierzających do stopniowego przekształcania się LOT-ów w klastry turystyczne.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są pod adresem: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=81