dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Morze Domaniowskie

zalew w domaniowie

Malowniczo położony zalew w Domaniowie - to największy zbiornik wodny w regionie radomskim o powierzchni blisko 500ha, 7km długości oraz 1,2km szerokości. Zbiornik określony mianem "Domaniowskiego Morza" stanowi atrakcję dla fanów żeglarstwa, kajakarstwa czy wędkarstwa. 
 

Zalew, już teraz nazywany Domaniowskim Morzem, ma w założeniu pełnić wiele funkcji, w tym retencyjną i rekreacyjną. Jest tu także produkowana energia elektryczna, a to dzięki elektrowni, która w ciągu roku wytwarza 1,2 mln kilowatogodzin. Wraz z powstaniem zbiornika zrodziła się konieczność opracowania programu zagospodarowania przyległych doń terenów; począwszy od infrastruktury, m.in. sieci kanalizacyjnej, a na budowie bazy turystyczno rekreacyjnej kończąc.

Domaniów - Raj dla ornitologów i miłośników przyrody

Wobec znacznego deficytu w centralnej Polsce naturalnych obszarów wód śródlądowych, obiekty takie jak zbiornik w Domaniowie mogą spełniać istotną rolę jako środowiska zastępcze związane z siedliskami wodnymi dzięki rekwizytom osłonowym. Walory te kwalifikują takie typy siedlisk jako ważne miejsca lęgowe dla ptaków wodnych. Na obszarze zbiornika, podczas analizy sporządzonej w 2004 roku stwierdzono gniazdowanie 34 gatunków ptaków środowiska wodnego. Najliczniejsze spośród z nich to czernica (96 par), łabądź niemy (25 par), głowienka (70 par), perkoz (21 par), łyska (84 pary). Zalew pełni także rolę ostoi dla ptaków migrantów, z których najliczniejsze to bataliony (416 sztuk) oraz rzadko spotykane w głębi kraju ptaki z gatunku uhla, markaczka oraz nur. Zalew w Domaniowie może się okazać miejscem rozwoju zanikającej kategorii dziuplaków (dzięcioł zielony, dzięcioł białogrzbiety, siniak, gągoł), które preferują wilgotne lasy z pozostawionymi w nich obumierającymi drzewami. Pojawienie się na tym terenie wielu różnych gatunków daje szanse na zaliczenie zbiornika w Domaniowie do ostoi ptaków w Polsce, podobnie jak zbiornik Jeziorsko na Nizinie Środkowopolskiej, czy zbiornik Wonieść na Pojezierzu Południowobałtyckim.

Po wybudowaniu zbiornika nastąpiły zmiany florystyczne strefie jego oddziaływania. Przed napełnieniem zbiornika występowały zbiorowiska trawiasto-zielone z dominacja takich gatunków, jak: szczotlicha sina, strzęplica nadobna, kostrzewa owcza i czerwona, jastrzębiec kosmaczek, połonicznik piaskowy, jasieniec piaskowy, zawciąg pospolity, turzyca piaskowa, pięciornik piaskowy i wiele innych. Na obrzeżach zbiornika, które przy najwyższych spiętrzeniach zostały powierzchniowo zalane woda istniejąca roślinność wkrótce wyginęła. Równocześnie zaczęły pojawiać się pionierskie gatunki roślin. Najczęściej przenoszone były przez wodę i osadzane na zalewanych powierzchniach. Jako gatunki pionierskie najczęściej pojawiają się w takich warunkach: trzcina pospolita, turzyca brzegowa, sit członowaty, jeżogłówka gałęziasta, wiechlina pospolita i błotna, knieć błotna, wiechlina rozłogowa, manna jadalna i wodna, kościenia wodna, uczep trójlistkowy, pałka szerokolistna.

Aktywny wypoczynek 

Akwen otacza 19 szlaków rowerowych długości 220 km prowadzących przez gminy należące do Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki": Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Wieniawa, Przysucha i Przytyk. Osią sieci jest trasa Jedlińsk - Przytyk - Domaniów - Przysucha, do której dochodzą boczne szlaki. Ścieżki wiodą po asfaltowych drogach jak i malowniczych leśnych dróżkach.

zalew w DomaniowieGospodarcze gminy i powiaty maja nadzieję, że nowoczesny, dobrze przygotowany i wyposażony ośrodek, który mógłby przyjąć fanów sportów wodnych z całego kraju. Zalew może stać się rajem dla windsurferów, kitesurferów i wszystkich spragnionych odpoczynku mieszkańców Radomia i okolic, jak również turystów z najbliżej położonych wielkich aglomeracji: Warszawy czy Łodzi. Już dziś w tym regionie funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne skupione w Stowarzyszeniu "Zalew Domaniów". Zarówno zalew jak i rzeka Radomka są doskonałym miejscem dla kajakarzy. Zróżnicowane pod względem długości i trudności trasy po rzece Radomce stanowią wymarzoną formę aktywnego spędzania czasu z rodziną jak i w gronie znajomych.

zalew w domaniowie zalew w domaniowiezalew w Domaniowie

 

Źródła:
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, red. J. Gruszczyński, J. Kwapisz, A. Krakowiak, wyd. Komisja technicznej Infrastruktury Wsi PAN w Krakowie, Kraków 2004.
Paweł Religa, Michał Latos, Na rowerze po regionie radomskim: dorzecza Radomki i Zagożdżonki, wyd. SKAUT.PL Dariusz Mariusz Zając.
http://polskanarowery.sport.pl

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa

NASZE GMINY:


gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2021 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 4262126

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska