dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

W gminie Wieniawa. Kolejna publikacja finansowana ze środków LGD Razem dla Radomki.

Zachęcamy Państwa do lektury najnowszej publikacji, która otrzymała wsparcie ze środków unijnych przekazanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla działania „Małe Projekty”.

Publikacja jest efektem wieloletnich zainteresowań autora – Zdzisława Wiatrowskiego, tematyką regionalną i zamiarem udostępnienia informacji o Gminie Wieniawa przez niego zebranych szerokiemu gronu odbiorców. Materiały źródłowe pochodzą ze zbiorów autora, zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz zostały udostępnione przez różne instytucje, w największej części przez Urząd Gminy Wieniawa. Wykorzystane w niej zostały również wywiady z mieszkańcami.

W części pierwszej publikacji zostanie przedstawione środowisko przyrodnicze Gminy Wieniawa. Autor omawia obszar i położenie, zarys budowy geologicznej, ukształtowanie powierzchni, klimat, gleby, szatę rośliną faunę. W części drugiej została zaprezentowana propozycja rowerowego szlaku dydaktycznego wokół Zbiornika Domaniowskiego. Trzecia część publikacji to opis monograficzny jednej z miejscowości gminy – Korycisk. Zamieszczony opis historii Korycisk dotyczy okresu od początku XVI wieku do 1927 roku, kiedy to odkryto bogate złoże rud żelaza , co wywarło olbrzymi wpływ na historię i rozwój wsi. Historia kopalni Boży Dar zajmują przeważającą część publikacji. Wcześniej zostanie scharakteryzowane złoże rudy. Ostatni z rozdziałów poświęcony jest dziejom Korycisk od zamknięcia kopalni aż po czasy współczesne.
 

Publikacja zawiera mapy, diagramy, tabele, fotografie, bibliografię oraz załączniki wspomagające wykonywanie ćwiczeń na poszczególnych stanowiskach dydaktycznych. Może być źródłem informacji dla uczniów biorących udział w konkursach i quizach , dotyczących Gminy Wieniawa.
Serdecznie polecamy lekturę publikacji w wersji on-line dostępnej na naszej stronie internetowej http://razemdlaradomki.pl/dok/w_gminie_wieniawa.pdf


 

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa

NASZE GMINY:


gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2021 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 4280850

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska