NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Recital „Świat w Obłokach” w Jedlińsku. 

Serdecznie zapraszamy 7 czerwca na godzinę 18.00 do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku na recital Barbary Lubos i Adama Snopka pt. „Świat w obłokach”, realizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Rak w ramach zadania współfinansowanego dla projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” . Podczas występu zaprezentowane zostaną utwory Jacka Kaczmarskiego, Agnieszki Osieckiej czy Marka Grechuty. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Spektakl realizowany jest w ramach projektu „Rozwój potencjału mieszkańców gm. Jedlińsk poprzez Kulturę i Sztukę” skierowany jest do całego społeczeństwa w tym grup defaworyzowanych . W ramach projektu odbędą się dwa wydarzenia kulturalne i działania warsztatowe. Projekt przede wszystkim będzie nakierowany na ukazanie i upowszechnianie edukacji, jako podstawowej formy i metody wpływającej na rozwój kapitału społecznego, pozwoli wzbogacić ofertę kulturalną dla mieszkańców gminy wiejskiej a także spowoduje poprzez wartościowe działania podniesienie kompetencji kulturowych. Działania projektowe przyczynią się do integracji i aktywizacji mieszkańców w rożnym wieku i z różnych grup społecznych a co najważniejsze osoby z grup defaworyzowanych będą miały okazję znaleźć się w przestrzeni w której będą współdziałać w sposób aktywny i twórczy. Partnerem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.


Realizacja projektu pn. ,,Rozwój potencjału mieszkańców gm. Jedlińsk poprzez Kulturę i Sztukę” współfinansowa ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego poprzez społeczność” objętego programem PROW na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich .

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa
dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2019 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 2803164

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska