NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Polecane publikacje

Prezentujemy Państwu publikacje dotyczące obszaru działania portalu turystycznego W Dolinie Radomki. Są one niebywałym źródłem wiedzy i informacji o lokalnym dziedzictwie. Odnoszą się do spuścizny historycznej, walorów przyrodniczych i kulturowych naszych miast i wsi. W zdecydowanej większości wydawnictwa te powstały dzięki finansowemu wsparciu jednostek samorządu terytorialnego-gmin.

Katalog jest otwarty i będzie na bieżąco uzupełniany. Wybrane publikacje są dostępne w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

Monografia - bank w JedlińskuMuzeum Witolda Gombrowicza we WsoliJedlińsk - Monografia historyczna miejscowości i jej okolic

Zakrzewska Ziemia – Cztery Pory Roku

siec dziedzictwa

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa
dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2019 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 2923033

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska