dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Promocja Turystyki i Turystyki Kulinarnej Południowego Mazowsza

7 listopada 2014 r. w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zorganizowała konferencję poświęconą przedstawieniu zagadnień związanych z budową Marki Południowego Mazowsza, podczas której omówiono koncepcję działań związanych z promocją turystyki, w tym turystyki kulinarnej naszego regionu.

Konferencja zorganizowana została jako jedna z inicjatyw projektu współpracy: Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”, realizowanego w ramach działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy Osi 4 Leader PROW 2007-2013, przez Lokalną Grupę Działania ”Razem dla Radomki” oraz „Dziedzictwo i Rozwój”. Projekt ten ma na celu budowę i promocję marki „Południowego Mazowsza”, poprzez realizację szeregu działań promujących obszar Partnerów i turystykę na terenie gmin tworzących poszczególne LGD. Zaplanowane działania w projekcie umożliwią dotarcie z przekazem promocyjnym, prezentującym walory Południowego Mazowsza do mieszkańców regionu, województwa mazowieckiego oraz turystów z całego kraju.

Nadrzędnym zamierzeniem projektu – jest promocja obszaru Południowego Mazowsze, poprzez pobudzenie aktywności innowacyjnej opartej na wykorzystaniu zasobów lokalnych, dziedzictwa kulturowego oraz turystyki. I właśnie podczas spotkania zostały przestawione działania które zmierzały do realizacji projektu. Przypominamy iż w ramach inicjatywy przygotowane zostały kompleksy Fitness Parków na powietrzu, opracowane zostały publikacje i przewodniki promujące turystykę tego obszaru, jak również wirtualne przewodniki-aplikacje mobilne na smartofny, które podczas konferencji zaprezentował Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na terenie Południowego Mazowsza, zmierzająca do promocji turystyki, kultury i historii, za pomocą zastosowania nowoczesnych narzędzie techniki – jaką są turystyczne aplikacje mobilne na smartfony. Jak wspominał Pan Nowek: „Jest to aplikacja, która umożliwia poznanie najciekawszych atrakcji turystycznych, wirtualne podróżowanie po terenie obszaru działania dwóch Lokalnych Grup Działania: Razem dla Radomki, oraz Dziedzictwo i Rozwój. Aplikacja nie tylko oprowadza nas po wyznaczonych trasach turystycznych czy rowerowych, ale umożliwia zaplanowanie własnej wędrówki”. Warto dodać, że zawiera aktualne informacje o najbliższych wydarzeniach, zabytkach i ciekawych miejscach. Wyposażona została w trasy turystyczne, piesze i rowerowe, treści turystyczne, katalog najciekawszych miejsc. Dzięki niej jesteśmy zawsze informowani o aktualnych informacjach, ciekawych miejscach i wydarzeniach w mieście.

O rozwoju i popularyzacji Nordic Walking na przykładzie budowy kompleksu 6 Nordic Walking Parków na terenie LGD „Razem dla Radomki” mówił Pan Rafał Przyszlak, właściciel Stacji-Zdrowie.pl – firmy która odpowiada za wykonanie oddanych do użytku w miesiącu wrześniu 2014 r. kompleksu tras pod nazwą Nordic Walking Park, które zostały przygotowanie na terenie 6 gmin należących do naszego Stowarzyszenia: Jedlińska, Przysuchy, Przytyka, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa. To pierwsza tak duża inwestycja związana z popularyzacją tego sportu na terenie Południowego Mazowsza. Warto zaznaczyć , iż dofinansowanie na realizację projektu zostało przeznaczone przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach prowadzonego naboru wniosku dla Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji tzw. „Małych Projektów”. Wartość uzyskanej dotacji ze środków Unii Europejskiej to kwota ponad 150 000,00 zł – stanowiąca 80% kosztów realizowanego projektu. W skład każdego parku wchodzą 3 trasy: oznakowana kolorem zielonym – najkrótsza ok. 5 km pętla, czerwona – pętla o szacunkowej długości 10 km i czarna najdłuższa pętla o długości ok. 15 km. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i na pewnych odcinkach pokrywają się. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nornic wal kingu, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Łączna długość Nordic Walking Parków wynosi ok. 180 km.
Ostatnim elementem spotkania było przedstawienie turystyki kulinarnej obszaru, na przykładzie szlaków kulinarnych i smaków Radomki jako przykładu wzorowej promocji Marek własnych przedsiębiorstw, które omówili – Pan Łukasz Murawski – właściciel Pasieki Murawscy, oraz Pani Monika Bankiewicz z Gospodarstwa Sadowniczego, producent soku „Smaczek z Doliny Radomki”, tegoroczna laureatka najważniejszej nagrody przyznawanej dla rolników – Mistrza Agroligii 2013.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami prelegentów występujących na konferencji.

• Prezentacja – Gospodarstwo Sadownicze Moniki Bankiewicz. Pobierz: http://razemdlaradomki.pl/dok/pmmt/prezentacja_bankiewicz.ppt
• Prezentacja – Pasieka Murawscy. Pobierz: http://razemdlaradomki.pl/dok/pmmt/prezentacja_murawski.ppt
• Prezentacja – Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną. Pobierz: http://razemdlaradomki.pl/dok/pmmt/prezentacja_poludniowemazowsze.pptx
• Prezentacja – Popularyzacja Nordic Walking na przykładzie budowy 6 Nordic Walking Parków na terenie Razem dla Radomki. Pobierz: http://razemdlaradomki.pl/dok/pmmt/prezentacja_poludniowemazowsze.pptx
• Prezentacja – Wirutalne Zwiedzanie. Multimedialny Aplikacje Mobilne na Smartfony. Pobierz: http://razemdlaradomki.pl/dok/pmmt/prezentacja_aplikacjemobilne.ppt

 

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa

NASZE GMINY:


gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2021 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 4224212

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska