dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

"Powitać, poświętować, pożegnać. Ślady dawnych obrzędów przejścia w folklorze wsi Ziemi Radomskiej”. Zapraszamy w niedzielę 18 listopada 2018 roku do Muzeum im Oskara Kolberga na prezentację projektu.

Zapraszamy do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze /18 listopada 2018 roku godzina 14:00/ na prezentację projektu składającego się z serii nagrań filmowych oraz publikacji związanych z dokumentowaniem ginącego, lokalnego folkloru.
Podczas pokazu zaprezentowane zostaną filmy, nagrania dźwiękowe oraz filmy VR 360 stopni realizowane przez Magdalenę Chrapek-Wawrzyniak i Piotra Piastę wraz z mieszkańcami gmin Wieniawy, Przytyka i Przysuchy. W niedzielę będzie można m.in. posłuchać kołysanki w wykonaniu pani Teresy Bieńkowskiej z Kochanowa Wieniawskiego; obejrzeć dokumentację obrzędu oczepin, którego inscenizację przygotował Zespół Folklorystyczny „Wieniawa"; Posłuchać oberków weselnych w wykonaniu pana Andrzeja Malika ze Skrzyńska; pieśni pogrzebowych śpiewanych przez panią Kazimierę Kiljanek z Jadwiniowa i Mariannę Kiljanek z Brudnowa.


Jak mówią autorzy projektu: „Uważamy, że wraz z postępem i dynamicznymi zmianami w obrębie wspólnot wiejskich czy liczną migracją do miast - dawne, kultywowane niekiedy przez kilka stuleci, obrzędy powoli odchodzą w zapomnienie razem z pogrzebami najstarszych mieszkańców wsi. Wraz z nimi zanika budowana przez te wszystkie lata tożsamość i unikatowość małych, lokalnych społeczności. Dlatego tak ważne jest rejestrowanie i utrwalanie wszelkich zjawisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.
Projekt jest koordynowany przez Arkadiusza Ostrowskiego ze Stowarzyszenia „Razem dla Radomki, przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”.

Patronat nad wydarzeniem objęli:
Narodowy Instytut Dziedzictwa,
Instytut im. Oskara Kolberga,
KulturaLudowa.pl

Magdalena Chrapek-Wawrzyniak
Urodzona w 1979 r. w Ostródzie, na Mazurach. Od lat związana z Poznaniem, gdzie ukończyła studia magisterskie w dziedzinie historii sztuki oraz archeologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Archeologii UAM rozwijała swoje zainteresowania metodologią archeologii, sposobami badania i prezentowania przeszłości oraz ochroną dziedzictwa kulturowego. Brała udział w licznych badaniach archeologicznych na stanowiskach o zróżnicowanej chronologii i funkcji, w kraju i za granicą. Pracowała również jako redaktor naukowy i techniczny serii wydawniczej „Via Archaeologica Posnaniensis” Instytutu Archeologii UAM. W 2011r. została doradcą ds. archeologii i ochrony dziedzictwa kulturowego w polsko- amerykańskiej komórce PRT w bazie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Ghazni, w Afganistanie. Na swoim kącie ma także liczne publikacje z dziedziny archeologii w postaci artykułów problemowych oraz analiz i interpretacji materiału archeologicznego. Fascynują ją mikrohistorie, biografie rzeczy oraz miejsc, które są jednym z najciekawszych sposobów dotarcia i zaprezentowania pełnego intymności, autentycznych emocji i przeżyć, wycinka naszej przeszłości.

Piotr Piasta
Urodzony w 1981 r. we wsi Brudnów, gm. Wieniawa, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Jest artystą wizualnym, niezależnym twórcą filmów dokumentalnych i fotografem. W swoich realizacjach porusza tematykę historii, czasu i pamięci, które często rozpatruje w kontekście życia wsi. Jego filmy balansują na granicy filmu etnograficznego, dokumentalnego i wideo-artu.
Jest współautorem filmu dokumentalnego o wspomnieniach z II wojny światowej "Tak Było", realizacja wraz z Martą Stysiak, 2009 r. W 2012 r. wyreżyserował film o zanikającej kulturze gm. Wieniawa "Pieśni Wiersze Rytuały". Od 2014 r. nagrywa serię filmów z osobami starszymi pt. "Przedmiot Ostatni". W 2015 r. podczas półrocznego pobytu na rezydencji artystycznej w Wielkiej Brytanii, prowadzonej przez Berwick Visual Arts we współpracy z Centrum Ekonomii Wiejskiej, na uniwersytecie w Newcastle, zrealizował serię filmów wideo pt. "The Realm of Forgotten Existence", która traktuje o roli osób starszych we współczesnym świecie. W 2016 r. powstała praca wideo "Nabożeństwa Majowe do Najświętszej Maryi Dziewicy".
Piotr pokazuje swoje filmy w Polsce, jak również w Anglii, Niemczech, Francji, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Argentynie, czy Meksyku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (LGD) jest funkcjonującą od 2008 roku organizacją pozarządową, która prężnie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich sześciu gmin województwa mazowieckiego: Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Samodzielnie oraz w partnerstwie z innymi organizacjami i instytucjami publicznymi i prywatnymi, LGD „Razem dla Radomki” realizuje liczne projekty edukacyjne i artystyczne oraz stawia na rozwój i innowacyjność w naszym regionie.

 

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa

NASZE GMINY:


gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2021 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 4281130

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska