dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Południowe Mazowsze - Marką Turystyczną

Projekt „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” jest inicjatywą partnerską, realizowaną w okresie od marca do grudnia 2014 r. przez dwie Lokalne Grupy Działania z terenu woj. mazowieckiego: LGD „Razem dla Radomki”, LGD „Dziedzictwo i Rozwój”

południowe mazowsze  

Działania określone w projekcie będą wsparte zaangażowaniem i udziałem dodatkowych czterech lokalnych grup działania z terenu południowego Mazowsza” w tym” LGD „Wspólny Trakt”, LGD „Wszyscy Razem”, LGD „Puszcza Kozienicka”, oraz LGD „Na Piaskowcu”.

 

Projekt realizowany był w okresie od marca do grudnia 2014 r.

Cel projektu

Projekt „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” miał na celu budowę i promocję marki „Południowego Mazowsza”, poprzez realizację szeregu działań promujących obszar Partnerów i turystykę na terenie gmin tworzących poszczególne LGD. Zaplanowane działania w projekcie umożliwiły dotarcie z przekazem promocyjnym, prezentującym walory Południowego Mazowsza do mieszkańców regionu, województwa mazowieckiego oraz turystów z całego kraju. Nadrzędnym zamierzeniem projektu była też, promocja obszaru Południowego Mazowsze, poprzez pobudzenie aktywności innowacyjnej opartej na wykorzystaniu zasobów lokalnych, dziedzictwa kulturowego oraz turystyki.

Cele projektu zostały osiągnięte dzięki realizacji nowatorskich działań na terenie obszaru Partnerskich LGD. Opracowana została mobilna aplikacja na smarftony – stanowiąca wirtualny przewodnik po terenie Partnerów, z której każdy będzie mógł korzystać bezpłatnie. Zawiera aktualne informacje o najbliższych wydarzeniach, zabytkach i ciekawych miejscach.  Drugim zadaniem, jest opracowanie informatora turystycznego, który oprowadza nas po najciekawszych zakątkach obszarów Południowego Mazowsza. Zawarte zostały w niej informacje nie tylko o terenie Partnerów projektu, ale również o obszarze całego Południowego Mazowsza, w który możemy wliczyć teren działania następujących lokalnych grup działania: „Wspólny Trakt”, „Puszcza Kozienicka”, „Wszyscy Razem”, „Na Piaskowcu”. Przewodnik wzbogacony zostanie o informacje o bazie noclegowe i gastronomicznej.

Uzupełnieniem tych zadań – były organizacje konferencji promujących projekt, turystykę na obszarach wiejskich i wykorzystanie najnowszych technologii w promocji turystyki, historii i dziedzictwa kulturowego Południowego Mazowsza. Opracowane zostały liczne publikacje, w tym min.  „Smaki Radomki” ukazujące nasze bogate tradycje kulinarne, które stanowią istotą część naszej tożsamości kulturowej. Musimy pamiętać, że pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego w oparciu o produkty tradycyjne i regionalne jest kluczem do rozwoju turystyki i szansą dla mieszkańców. Wydawnictwo promować będzie także turystykę, wskaże nam miejsca gdzie możemy spróbować i zakupić przepyszne dania kuchni tradycyjnej i regionalnej. Na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój” utworzonych zostało 5 kompleksów Fitness Parków na powietrzu w gminie Iłża, Zwoleń, Gózd, Policzna i Kazanów.
 

Zadania projektu

1. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej oraz materiałów graficznych projektu

Opracowany został system identyfikacji wizualnej Południowego Mazowsza, który pozwoli zidentyfikować nasze działanie i odróżnić je od innych, wykreować wizerunek naszej marki na rynku. System identyfikacji wizualnej jest szczególnie ważny, albowiem kształtuje odczucia odbiorcy, tak by były podstawą do budowania jednoznacznego, pozytywnego i rozpoznawalnego wizerunku.

W ramach realizacji działań promujących obszar południowego Mazowsza zostaną przygotowane  rodzaje materiałów promocyjnych-ulotek. Prezentują one Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.Przygotowana została również ulotka promująca atrakcje turystyczne, kulturalne i historyczne obszaru LGD ”Razem dla Radomki”.

Opracowany został folder "Szlak Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza", w którym przedstawiony zostanie szlak kulinarny w naszym regionie. Zostały w nim zaprezentowani producenci wyróżniający się wysokiej klasy oferowanymi produktami spożywczymi. Przygotowany został także Przewodnik Kulinarny Papryki Przytyckiej, w którym odnajdziemy najciekawsze przepisy na dania z papryki, wśród których możemy wyróżnić te nagrodzone w konkursach LGD "Razem dla Radomki" na najlepsze produkty kulinarne w 2013 i 2014 r.

2. Opracowanie aplikacji mobilnej na smartfony

Cele projektu zostały osiągnięte dzięki realizacji nowatorskich działań na terenie obszaru Partnerskich LGD. Opracowana została mobilna aplikacja na smarftony – stanowiąca wirtualny przewodnik po terenie Partnerów, z której każdy będzie mógł korzystać bezpłatnie.  Jest to aplikacja, która umożliwia poznanie najciekawszych atrakcji turystycznych, wirtualne podróżowanie po terenie obszariu działania dwóch Lokalnych Grup Działania: Razem dla Radomki oraz Dziedzictwa i Rozwój. Zawiera ona aktualne informacje o najbliższych wydarzeniach, zabytkach i ciekawych miejscach. Wyposażona zostanie w trasy turystyczne, piesze i rowerowe, treści turystyczne, katalog najciekawszych miejsc. Dzięki niej będziemy zawsze informowani o aktualnych wydarzeniach, ciekawych miejscach i inicjatywach odbywających się w regionie.

3. Udział w Targach Produktów Tradycjnych i Ekologicznych „Regionalia"

W dniach od 4 do 6 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyła się trzecia edycja Targów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia, uważana za największa imprezę poświęconą produktom regionalnym i lokalnym w naszym kraju. Uczestniczyły w niej Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Partner LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. Targi poświęcone są szeroko pojętej promocji zdrowej, ekologicznej żywności i wyrobom regionalnym z Polski jak i ze świata. "Regionalia" mają na celu promocję lokalnych producentów żywności, którzy posługują się naturalnymi, ekologicznymi bądź tradycyjnymi sposobami jej wytwarzania. Dzięki rozszerzonej formule, połączone są one z Targami Turystyki i Wypoczynku „Lato”. Więcej o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej.

4. Opracowanie i wykonanie gadżetów promocyjnych-kubki z nadrukami.

LGD „Razem dla Radomki” w ramach realizacji działań promocyjnych zmierzających do budowy silnej marki Południowego Mazowsza, zaplanowała przygotowanie gadżetów promocyjnych-kubków z nadrukami, które będą promować produkt tradycyjny Paprykę Przytycką
 

5. Opracowanie publikacji – przewodnika turystycznego Południowego Mazowsza

Lokalne Grupy Działania przygotują opracowanie publikacji – przewodnika turystycznego, który oprowadzi nas po najciekawszych zakątkach obszaru partnerów projektu. Będzie on zawierał informacje o najciekawszych atrakcjach turystycznych, na temat historii i kultury. Opracowanie będzie zawierać fotografie, oraz mapy przedstawiające wybrane trasy turystyczne. Uzupełnione będzie o informację o bazę adresową.

6. Opracowanie i wydruk publikacji „Smaki Radomki”

Smaki Radomki – to publikacja, która przedstawiać będzie dziedzictwo kulinarne obszaru LGD „Razem dla Radomki”. Tradycje kulinarne stanowią istotą część naszej tożsamości kulturowej, a pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego w oparciu o produkty tradycyjne i regionalne jest kluczem do rozwoju regionu i szansą dla mieszkańców.
 
W opracowaniu przedstawione zostaną przepisy na dania przygotowane z produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”, omówione zostaną produkty tradycyjne i regionalne, które cechują się najwyższą jakością, wytwarzane są zgodnie z tradycyjnymi metodami i naturalnymi, przy wykorzystaniu zakorzenionych w tradycji receptur. Wydawnictwo promować będzie także turystykę kulinarną, wskaże nam miejsca gdzie możemy spróbować przepysznych dań tradycyjnych i regionalnych.

7. Budowa Kompleksu 5 Fitness Parków w Gminach: Góżd, Iłża, Kazanów, Policzna, Zwoleń.

Na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój” powstał kompleks 5 Fitness Parków na powietrzu. Zlokalizowne zostały na terenie gmin: Góżd, Iłża, Kazanów, Policzna oraz Zwoleń.

Siłownie te przeznaczone są dla różnych grup wiekowych: dla osób starszych, dzieci, młodzieży jak również dla osób niepełnosprawnych, dla stałych bywalców siłowni tradycyjnych. Miejsca te pełnią rolę wyposażonego centrum rekreacyjno – integracyjnego dla mieszkańców.  Urządzenia te są bezobsługowe, całkowicie bezpieczne, odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia. Służą do ćwiczenia całego ciała i poprawiają koordynację ruchową, a także stanowią doskonałą formę spędzania czasu wolnego. Projekt ma na celu propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego na świeży.

8. Organizacja konferencji promujących projekt.

W trakcje realizacji projektu zaplanowano organizację trzech konferencji informacyjno-promocyjnych. Konfernecja rozpoczynająca projekt, zorganizowana została w kwietniu 2014 r. w Jedlińsku i jej celem było przekazanie informacji jej uczestnikom i mediom o głównych założeniach naszych działąń. Przedstawione zostały założenia projektu, jego główne cele w odniesiedu do procesu budowy oferty turystycznej oraz marki Południowego Mazowsza. W miesiącu pażdzierniku i listopadzie zorganizowane zostały konferencje w Grabowie nad Pilicą oraz w Zakrzewie, podczas których przedstawiono zrealizowane inicjatywy, zaprezentowano przygotowane publikacje, a także aplikacje mobilną na smartofny.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo w działe Aktualności dostępne pod adresem www.wdolinieradomki.pl/aktualnosci_pmmt

 


 

 

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa

NASZE GMINY:


gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2022 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 4361237

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska