NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Muzeum Witolda Gombrowicza opętane literaturą

W tym roku w Radomiu i Wsoli spotkać będzie można między innymi Ritę Gombrowicz, Zbigniewa Mikołejko, Adama Lipszyca, Annę Cieplak, Wiktora Zborowskiego, Irenę Jun, Mariusza Bonaszewskiego, Marcina Przybylskiego, Hannę Banaszak, Dorotę Miśkiewicz, Marka Napiórkowskiego, Lecha Janerkę oraz pisarzy nominowanych w tym roku do Nagrody i kapitułę, która spośród nich wybierze laureata.

Muzeum Witolda Gombrowicza opętane literaturą jest zawsze, ale w pierwszych dniach września szczególnie – wspólnie z prezydentem Radomia organizuje wtedy festiwal Opętani Literaturą, którego finałem jest wręczenie Nagrody Gombrowicza, od trzech lat przyznawanej debiutującym prozaikom.

Spotkania literackie, wykłady, koncerty spektakle, filmy, w tym roku w Radomiu i Wsoli spotkać będzie można między innymi Ritę Gombrowicz, Zbigniewa Mikołejko, Adama Lipszyca, Annę Cieplak, Wiktora Zborowskiego, Irenę Jun, Mariusza Bonaszewskiego, Marcina Przybylskiego, Hannę Banaszak, Dorotę Miśkiewicz, Marka Napiórkowskiego, Lecha Janerkę oraz - oczywiście – pisarzy nominowanych w tym roku do Nagrody i kapitułę, która spośród nich wybierze laureata.
Trzecia edycja festiwalu zatytułowana została SWOI OBCY. Właśnie tak, swoi obcy bez przecinka. Inspiracją był oczywiście Gombrowicz, jego Dziennik i zapisane w nim rozważania o roli artysty, czy szerzej intelektualisty w społeczeństwie.
Dziś kategorie obcości i swojskości pojawiają się głównie w dyskusjach o migrantach i nacjonalizmach. A przecież jest jeszcze obcość wśród swoich, niezrozumienie, wyobcowanie i wrogość grup społecznych: elit - to słowo dziś w dyskursie publicznym brzmi często jak obelga - oraz mas, które dla walczących o poklask polityków są zarazem suwerenem i ciemnym ludem.

Mottem festiwalu jest cytat, podsumowujący Gombrowiczowskie pojmowanie relacji twórca - społeczeństwo:
„Nie daj się przekupić sympatią! Nie pozwól aby cię roztopiły mdłe sentymentalizmy i słodkawe porozumienie z masą, w którym tyle utonęło polskiej literatury. Bądź zawsze obcy! Bądź niechętny, nieufny, trzeźwy, ostry i egzotyczny. Trzymaj się, chłopcze! Nie daj się swoim oswoić, przyswoić! Twoje miejsce nie jest wśród nich, ale poza nimi, jesteś jak sznur, zwany przez dzieci skakanką – wyrzuca się go przed siebie aby przeskoczyć.”
Taka obcość wśród swoich jest zwykle losem wybitnych artystów, dlatego bohaterami tegorocznego festiwalu będą Leo Lipski i Aleksander Wat, twórcy tyleż wybitni, co nieprzyswojeni przez polską kulturę, przynajmniej w szerszym wymiarze czytelniczym. I niezwykle oryginalni. Mówić o nich będą Adam Lipszyc i Józef Olejniczak.

Będziemy się też zastanawiać nad czarem i przekleństwem swojskości, a okazją do tej refleksji będzie zarówno wykład prof. Zbigniewa Mikołejko, jak i monodram Ireny Jun o „matce” Makrynie Mieczysławskiej.
Oczywiście festiwal służy również prezentacji debiutantów nominowanych do Nagrody, organizatorzy zaplanowali więc rozmowy nominowanych i jurorów.

Więcej o nominowanych, kapitule i historii Nagrody oraz o festiwalu przeczytać można na stronie www.nagrodagombrowicza.pl

 

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa
dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2019 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 3061719

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska