dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Najlepsze produkty turystyczne Polski i Europy

aktualnosci turystyczne23 marca nastąpiło rozpoczęcie III polskiej edycji konkursu Komisji Europejskiej na „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne - EDEN”. Oficjalna jej inauguracja, jak również zapowiedź IX edycji konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej” miały miejsce w warszawskich Arkadach Kubickiego.

W tym usytuowanym od strony Wisły historycznym obiekcie przy Zamku Królewskim, w konferencji prasowej z zaproszonymi dziennikarzami spotkali się Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Maria Napiórkowska, dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystki, Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT, Marek Piwowarski, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nabrzeża Wisły oraz Bartosz Skaldawski, kierownik Działu Strategii Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Rewitalizacja miejsc i obiektów na cele turystyczne

Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN zapoczątkowany przez Komisję Europejską w 2006 r. z budżetem 1 mln euro, ma przede wszystkim na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych, charakteryzujących się szczególnymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy. Jego adresatami są kraje członkowskie UE, subregiony i społeczności lokalne rozwijające turystykę na swoim terenie w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju, w tym także obszary chronione oraz będące częścią obszarów Natura 2000. Miejsca szczególnie atrakcyjne turystycznie wyłonione w danym konkursie są przez Komisję Europejską wspierane promocyjnie, mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na ten cel.

Organizatorami pierwszej polskiej edycji Konkursu w 2009 roku były Polska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Sportu i Turystyki, regionalne organizacje turystyczne oraz Ministerstwo Środowiska i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Edycja ta przebiegała pod hasłem rozwoju turystyki na terenach o szczególnych walorach środowiskowych, wpisując się tym samym w Program „Eko-Polska”. Laureatem został projekt Rzeczpospolita Ptasia, inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitisviribus”.

W drugiej krajowej edycji konkursu Komisji Europejskiej na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN, którego koordynatorem była Polska Organizacja Turystyczna, a przewodnim tematem turystyka wodna - I miejsce zajęły Dolina i Bagna Biebrzy (woj. podlaskie).

W tym roku tematem wiodącym konkursu jest rewitalizacja miejsc i obiektów na cele turystyczne, dlatego udział w nim mogą wziąć te destynacje, które wykorzystują potencjał obszarów zrewitalizowanych, gdzie rozwój turystyki współgra w sposób zrównoważony z unikalnym charakterem miejsca i potrzebami mieszkańców.

Nagroda przyznawana w konkursie EDEN ma charakter nie tylko prestiżowy i wiąże się zarówno z możliwością posługiwania się specjalnym logo i tytułem „Najlepsze Europejskie Destynacja Turystyczna”, jak też z promocją w kraju przez Polską Organizację Turystyczną i za granicą przez Komisję Europejską.

W Konkursie na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN obowiązują następujące ramy czasowe:

Rozpoczęcie: 23 marca 2011 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń przez ROT: 23 marca - 15 kwietnia 2011 r.

Termin przekazania zgłoszeń do POT: 19 kwietnia 2011 r.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu: 22 maja 2011 r. podczas IV Święta Wisły.

Certyfikaty POT

Konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Dzięki niemu produkty turystyczne zyskują w sensie marketingowym i w odbiorze społecznym, a zdobyte w konkursie Certyfikaty stają się paszportem otwierającym dostęp nagrodzonym produktom do wielokierunkowych działań promocyjnych i marketingowych, prowadzonych w kraju i za granicą.

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny organizowany jest przez Polską Organizację Turystyczną od 2003 roku. W 2008 roku VI edycja Konkursu przebiegła według nowych zasad regulaminowych - po raz pierwszy przyznany został Złoty Certyfikat POT. W tym samym roku do współorganizacji konkursu włączyły się regionalne organizacje turystyczne, które przeprowadzają I etap konkursu i wyłaniają najlepsze produkty turystyczne w swoich województwach. Do tej pory przyznano trzy Złote Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej. W 2008 roku zdobył go Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, w 2009 roku - Kanał Augustowski - Szlak Papieski, a w 2010 roku - Manufaktura Łódzka.

Pretendować do tej nagrody mogą produkty nagrodzone Certyfikatem w latach ubiegłych. Członkowie Kapituły wybierając laureata oceniają w tym przypadku konsekwentne i twórcze rozwinięcie działalności. Wszystkie certyfikowane produkty objęte zostają programem promocyjnym POT, a każdy zdobywca Złotego Certyfikatu programem specjalnym, którym jest sfinansowana przez POT profesjonalna kampania promocyjna. Zgodnie z regulaminem każda Regionalna Organizacja Turystyczna może zgłosić maksymalnie trzy produkty turystyczne do finału ogólnopolskiego oraz jeden produkt do Złotego Certyfikatu.

W Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny obowiązują następujące ramy czasowe:

I Etap Konkursu (regionalny): do 15 sierpnia 2011 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń od ROT przez POT drogą on-line i drogą pocztową: 15 sierpnia 2011 r.

II Etap Konkursu (ogólnopolski): od 1do 15 września 2011 r.

Gala wręczenia Certyfikatów: wrzesień / październik 2011 r.

Powyższe terminy w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie, o czym POT informuje, co najmniej z 1 miesięcznym wyprzedzeniem.

Źródło: www.aktualnosciturystyczne.pl

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa

NASZE GMINY:


gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2021 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 4278389

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska