Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, oddział Muzeum Wsi Radomskiej, ogłosiło konkurs na Mazowiecki Laur Oskara Kolberga. Serdecznie prosimy o przekazanie informacji o konkursie, wszystkim twórcom i zespołom ludowym., z którymi Państwo współpracujecie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie muzeum.