W niedzielę w Amfiteatrze w Przysusze odbędą się 64 Dni Kolbergowskie, będące jedną z najważniejszych na mapie naszego województwa imprez promujących dziedzictwo kulturowe i folklor.

Celem przeglądu jest popularyzacja i ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego oraz ukazanie twórczych aspiracji mieszkańców obszarów wiejskich.

Serdecznie zapraszamy. LGD „Razem dla Radomki” jest partnerem wydarzenia.

 Wydarzenie jest współfinansowane w ramach projektu współpracy LGD „Razem dla Radomki” pt. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.