W najbliższy piątek, 26 kwietnia, o godz. 18.00 zapraszamy na koncert piosenek Jonasza Kofty „ŹDZIEBEŁKO CIEPEŁKA”. Wystąpią: Nula Stankiewicz i Janusz Strobel.

Wstęp wolny.

Koncert jest realizowany w ramach konkursu pn. Akcje proekologiczne w Dolinie Radomki ogłoszonego przez LGD Razem dla Radomki. Operacja pn. „PAMIĘTAJCIE O OGRODACH… PROEKOLOGICZNIE W GMINIE ZAKRZEW” realizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zakrzewie dofinansowana jest przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.