Dom Kultury w Przysusze zaprasza do udziału w projekcie „Ekologiczny labirynt – odkrywcy Doliny Radomki”. Trzy dni, trzy akcje oraz wiele pożytecznej wiedzy i zabawy!

Zapraszamy do zapisów :

22.04.2024, godz. 16:00- ZIELONO Z KULTURĄ – przyjdź, zaplanuj nasz kawałek ziemi, posadź i zabierz ze sobą roślinkę do domu:)

23.04.2024r. godz. 16:00 – „PSZCZOŁA W MIEŚCIE” – warsztaty rodzinne, na których poznamy pożyteczne znaczenie budek dla owadów oraz łąk kwietnych! Każdy stworzy swoją wyjątkową budkę, zasiejemy wspólnie łąkę kwietną i zamontujemy budkę dla naszym małych przyjaciół!

04.2024. godz. 11:00 – Rodzinna gra terenowa ” Ekologiczny labirynt- odkrywcy Doliny Radomki” .

Zapisy w sekretariacie DK oraz pod nr tel. 48 675 24 73

Zadanie pn. „Ekologiczny labirynt – odkrywcy Doliny Radomki” realizowany przez Dom Kultury w Przysusze dofinansowana jest przez LGD Razem dla Radomki w ramach projektu współpracy „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.