Przekazujemy w Państwa ręce Biuletyn podsumowujący zaledwie małą część aktywności Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w obszarze realizacji zadań publicznych. Aby móc je realizować Stowarzyszenie uczestniczyło w postępowaniach konkursowych dofinansowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Pierwszym z ważnych obszarów w ramach którego realizowane były działania, był obszar Ekoologii i ochorny zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Innym ale jakże ważnym obszarem naszej działalności jest dziedzictwo kulinarne i tradycje kulinarne, które stanowią bardzo istotną część naszej tożsamości kulturowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi działaniami.