Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Ilona Jaroszek zaprasza do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze na Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Artystów Teatru Żydowskiego w Warszawie.

19 listopada, godzina 16.00

Przysucha, Al. Jana Pawła II nr 11

Na wydarzenie obowiązuje bilet specjalny w cenie 1 zł.

zaproszenie okładki