plakat w godzinie próby

Ilona jaroszek, Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze na wernisaż wystawy „W godzinie próby. Polacy niosący pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej”.