Zapraszamy do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, gdzie w 80. rocznicę śmierci ks. Jana Wiśniewskiego (1876-1943), historyka, literata, kolekcjonera i społecznika, została zorganizowana w dwóch salach okolicznościowa ekspozycja. W pierwszej części prezentowane są obiekty związane z posługą ks. Jana Wiśniewskiego w Borkowicach w latach 1913-1943- fotografie, szaty liturgiczne, modlitewniki, zabytkowe feretrony i dzieła literackie księdza.

W odrębnej sali pokazano różnorodne obiekty z jego zbiorów z dziedziny sztuki, historii, rzemiosła, sfragistyki nawiązujące do historii Polski i regionu z okresu XVI-XX w. Jest to fragment kolekcji, którą ks. Wiśniewski przekazał Towarzystwu Krajoznawczemu w Radomiu. Przekazany zbiór zapoczątkował funkcjonowanie radomskiego muzeum (obecnie Muzeum im. Jacka Malczewskiego). Pamiątki o charakterze historycznym zaczął gromadzić jeszcze jako wikary w Ćmielowie, później w Radomiu, a następnie na plebanii w Borkowicach, gdzie stworzył imponujące
zbiory, które udostępniał zwiedzającym. Spuściznę z czasem przekazał m.in. Bibliotece Jagiellońskiej, Towarzystwu Krajoznawczemu w Radomiu, Bibliotece Seminarium Duchownego i Muzeum Diecezjalnemu w Sandomierzu.

Był znanym społecznikiem. Założył kilka szkół w okolicach Borkowic, wspierał powstawanie ochotniczych straży ogniowych, stowarzyszeń. Zainicjował powstanie parafii w Ruskim Brodzie, ufundował, wzniósł lub poświęcił kilkadziesiąt obiektów małej architektury sakralnej oraz pomników o charakterze historycznym. Opracował m.in. 14 monografii dekanatów i parafii położonych obecnie w diecezji sandomierskiej, radomskiej, kieleckiej oraz archidiecezji częstochowskiej. Komplet jego dzieł można nabyć w muzealnym sklepie.

Ekspozycja czynna do 27 sierpnia.

DSC 1107DSC 1132DSC 1141

DSC 1130