Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie ogłosił kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych, przeznaczając kwotę 1 600 000,00 zł na realizację zadań w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” .

konkurs turystyka krajowznastwo

 20 stycznia 2023 r. ruszył nabór ofert na realizację zadań w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

 Szczegółowe informacje na stronie: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=81

 Termin składania ofert trwa do 10 lutego

 Obszary wsparcia w ramach konkursu:

Zadanie nr 1 Szlaki turystyczne

Projekty mające na celu wytyczanie, oznakowanie, utrzymanie i odnowienie szlaków turystycznych zgodnie ze standardami PTTK. Projekty zmierzające do obudowania klasycznego szlaku turystycznego nowoczesnymi atrakcjami (takimi jak np. aplikacje, geocaching, questy itp.).

Zadanie nr 3 Produkt turystyczny.

W ramach zadania wspierane będą projekty związane z tworzeniem nowych lub rozwojem istniejących produktów turystycznych w oparciu m.in. o:  naturalne zasoby rekreacyjne np. doliny rzek, parki krajobrazowe; • tematyczne szlaki turystyczne;  miejsca związane z dziedzictwem kulturowym regionu (zabytki, dziedzictwo niematerialne).

Zadanie nr 4 Rzeki łącznikiem Mazowsza

 W ramach zadania wspierane będą projekty związane z rzekami i ich turystycznym wykorzystaniem.

Zadanie nr 5 Aktywna turystyka

 W ramach powyższego zadania wspierane będą projekty mające na celu aktywizację młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych do uprawiania wszelkich form turystyki, przełamujące stereotypowe wycieczki szkolne w tym np. rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe itp.

Zadanie nr 6 Jazda na kulturę

 W ramach zadania wspierane będą projekty mające na celu aktywne uczestnictwo w kulturalnych przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno-artystycznych.

Zadanie nr 7 Mazowieckie klastry turystyczne

 Dofinansowane zostaną projekty mające na celu realizację działań zmierzających do stopniowego przekształcania się LOT-ów w klastry turystyczne, w tym również wsparcie doradcze tego procesu.