NOWY BIULETYN LGD „RAZEM DLA RADOMKI” POŚWIĘCONY PROJEKTOM GRANTOWYM DOFINANSOWANYM W 2021 ROKU

Polecamy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki” w którym prezentujemy informacje o 14 inicjatywach sfinansowanych w ramach naszego projektu grantowego. 

„Start-upy na Inicjatywy Lokalne”, na których realizację przeznaczyliśmy blisko 90 000,00 zł w ramach funduszy unijnych dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wybrane działania realizowane były w okresie miesięcy kwiecień – wrzesień 2021 roku. Wskazane przez Wnioskodawców operacje mogły liczyć na wsparcie finansowe w wysokości od 5 000 zł do 8 000 zł.

Dzięki nim powstały 2 miejsca infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, zorganizowano 14 wydarzeń, przeszkolono ponad 260 osób w cyklu 27 różnych szkoleń i warsztatów, opracowano 1 publikację, doposażono koła gospodyń wiejskich. Podsumowując, możemy stwierdzić że te wybrane projekty przyczyniły się nie tylko do aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych, pobudzając do aktywnego i twórczego działania mieszkańców 6 gmin, w których przeprowadzone były zaplanowane działania. Serdecznie gratulujemy Beneficjentom przemyślanych inicjatyw i życzymy dalszej twórczej pracy, a Państwa zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projektach grantowych.

Projekty realizowane były przez: Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna, Stowarzyszenie Wrzosowisko, Agnieszka Czyżykowska, Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie, Małe Zakrzewiaki, Przedszkole Niepubliczne "Hania", Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie, KGW ,, Babki.pl ' w Chruślicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie, Stowarzyszenie Oświatowe Wieniawa oraz Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, Koło Gospodyń Wiejskich „Z Wichrowego Wzgórza” w Jakubowie.

Biuletyn dostępny jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/623-2/

biuletyn 110