NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Szkolenia dla organizacji pozarządowych w projekcie: Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach przygotowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej.

Szkolenia skierowane są do organizacji pozarządowych, osób indywidualnych, przedstawicieli grup nieformalnych/grup inicjatywnych, pracowników instytucji publicznych, oraz do wszystkich osób, które są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności. Szkolenia oferowane w projekcie mają na celu budowanie silnego sektora organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, wzmacnianie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających lokalne społeczności.

Zachęcamy do udziału w projekcie i rejestrację na szkolenia poprzez dostępny formularz na stronie http://elearning-szkolenia.eu/formularz9/index.html

E-learning jest prostym i efektywnym systemem przekazywania wiedzy przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych takich jak komputer i Internet.

Na platformie e-learningowej udostępnione zostaną nowe moduły szkoleniowe dotyczące tematów:
Innowacje społeczne.
Organizacje pozarządowe i podstawy ich funkcjonowania z elementami kursu z ochrony danych osobowych. Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Konkursy i dotacje dla organizacji pozarządowych. Zasady przygotowywania wniosków o przyznanie dotacji. Współpraca z gminami i fundusze sołeckie.
Wolontariat a e-wolontariat. Wolontariat szkolny.
Rachunkowość i sprawozdawczość organizacji pozarządowych.
Projekty Grantowe w LGD. Co to takiego?
Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych. Szkolenia z zakresu budowania stron internetowych Word Press i profili na kanałach społecznościowych.

 

 

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa
dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2018 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 2702973

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska