NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Biuletyn LGD: Podsumowanie realizacji projektu Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych.

Zachęcamy do lektury specjalnego wydania Biuletynu LGD "Razem dla Radomki" poświęconego realizacji inicjatywy mającej na celu budowę silnych organizacji pozarządowych.

W specjalnym dwuczęściowym wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego chcemy Państwu przedstawić działania realizowane przez nas w 2017 r. w ramach dwóch projektów, które otrzymały wsparcie z konkursach ogłoszonych przez podmioty zewnętrzne i dotyczyły budowania silnych organizacji pozarządowych. Były to projekty: Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych (finansowanego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich) oraz Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych(finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego), które pozwoliły zdobyć wiedzę i umiejętności grupie ponad 300 osób, w tym udało nam się przeszkolić ponad 30 organizacji z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego.

Te dwa projekty stanowiły kolejne inicjatywy realizowane przez nas, mające na celu budowę silnego sektora organizacji pozarządowych, wzmocnienia ich kompetencji, potencjału pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których została skierowana pomoc w formie szkoleń, warsztatów, doradztwa czy wspierania inicjatyw lokalnych.

Zachęcamy do lektury informacji dotyczącej realizacji projektu Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, dostępnego pod adresem:

Oczywiście to nie wszystkie wiadomości, które przedstawiliśmy na łamach Biuletynu, dlatego tym bardziej zachęcamy do jego lektury. Publikacja dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem http://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn86/index.html

 

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa
dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2018 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 2728795

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska