dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

 Biuletyn LGD poświęcony realizacji projektów zewnętrznych: Dookoła Pszczół, Pszczoły i Miód w Dolinie Radomki, Ochrona Powietrza w Dolinie Radomki.

Zachęcamy do lektury specjalnego Biuletynu Informacyjnego, poświęconego realizacji inicjatyw na które LGD pozyskała wsparcie z projektów zewnętrznych. Warto nadmienić, iż w 2019 roku Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wygrało dotacje na realizację 10 projektów, w ogłoszonych konkursach zewnętrznych.

W dzisiejszym Biuletynie opiszemy realizację projektów Dookoła Pszczół, Pszczoły i Miód w Dolinie Radomki, Ochrona Powietrza w Dolinie Radomki, które dofinansowano z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Realizowane projekty dotyczyły jednego ważnego obszaru jakim jest „Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, natomiast zrealizowane zostały poprzez różne zadania. Pierwsze z nich to zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. Jak też popularyzacja wiedzy na temat znaczenia pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zwrócenie uwagi na piękno całej przyrody a także zagrożenia ekologiczne wynikające ze zmniejszającej się ciągle ilości niewielkich pasiek oraz postępującej degradacji całego środowiska, którego dużą częścią są pszczoły, kwiaty, drzewa i wszystkie rośliny, będące źródłem surowców niezbędnych do wytwarzania produktów pszczelich, stanowiących poprzez swoje właściwości odżywcze i lecznicze coraz lepiej doceniany skarb przyrody oferowany człowiekowi.

Drugie zadanie to: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem. Problem zanieczyszczenia powietrza jest w Polsce na tyle powszechny, że do walki o jego czystość włączają się kolejne podmioty. Oprócz działań zapobiegawczych równie ważne są wszelkie akcje edukacyjne oraz monitorujące bieżący stan jakości powietrza. Tutaj Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” kontynuuje swoje działania, które zainicjowało w roku 2019, poprzez realizację zadania pn. Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki”.

Każdy z tych projektów skrywa w sobie konkretne zadania i działania realizowane w jego obszarze. Zapraszamy więc Państwa do zapoznania się z naszymi działaniami. Zachęcamy do ich oceny, a także do inspirowania nas swoimi pomysłami.
Zapraszamy do lektury!

Biuletyn dostępny jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn100/index.html

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa

NASZE GMINY:


gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2021 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 4281080

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska