NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Biuletyn LGD poświęcony realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 2017 roku

Oddajemy w Państwa ręce biuletyn, w którym chcemy przybliżyć pracę organów statutowych  LGD „Razem dla Radomki”, oraz działania związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zaprezentujemy czasookres poczynając od momentu podpisania umowy ramowej do końca 2017 roku w odniesieniu do realizacji harmonogramu, wskaźników i budżetu przyjętych w LSR. Przybliżymy pracę organów statutowych LGD, bez zaangażowania których działania te nie mogłyby być realizowane. Pokażemy nakład pracy, który wkładają pracownicy Biura LGD „Razem dla Radomki” zmierzający do realizacji działań LSR.  W biuletynie pokazujemy pracę wykonaną w 2017 roku przez Komisję Rewizyjną, Zarząd i Radę LGD „Razem dla Radomki”, oraz pracowników Biura.

Biuletyn dostępny jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn87/index.html

Zapraszamy do lektury biuletynu.

 

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa
dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2019 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 2972551

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska