NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Warsztaty etnograficzne i konkurs

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu serdecznie zaprasza na warsztaty etnograficzne z udziałem twórczyń ludowych.Podczas pokazów prezentowane będą techniki wykonywania ozdób świątecznych i zabawek choinkowych.

Termin warsztatów: 3.12.2012 – 5.12.2012. Prosimy o wcześniejsze anonsowanie grup. Koszt udziału w spotkaniu wynosi 4 zł/ osoba. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy merytoryczni Muzeum.

Muzeum zachęca również do wzięcia udziału w „Konkursie na zabawki-ozdoby choinkowe oraz kartkę bożonarodzeniową”. Celem konkursu jest promocja kultury ludowej regionu opoczyńskiego i radomskiego poprzez rozwijanie u dzieci zainteresowań tradycją bożonarodzeniową oraz rozszerzenie współpracy. Muzeum z placówkami oświatowymi. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu zabawki choinkowej bądź kartki bożonarodzeniowej z dowolnie wybranych materiałów i w dowolnej technice plastycznej.

Rozpisując Konkurs na ozdoby choinkowe i kartkę bożonarodzeniową mamy na uwadze przybliżenie młodzieży szkolnej wyrobów tradycyjnego rękodzieła. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, by prace przygotowywane były przy użyciu jak największej ilości surowców naturalnych: papieru, słomy, wydmuszek, piór itp. Wzorem do ich sporządzania mogą być przykłady z literatury, czy też przekazy ustne od rodziców czy dziadków, osób starszych pamiętających z młodości rekwizyty świąteczne wykonywane ręcznie w domu.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze (warsztaty etnograficzne, lekcje kaligrafii).

Prace konkursowe należy dostarczyć do 10 grudnia 2012. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród przewidziane jest w terminie do 31 grudnia 2012 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ustalonym terminie i zostanie połączone z wręczeniem laureatom nagród i wyróżnień. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, tel. 48 675 22 48, mail: dominika.lefek@muzeum-radom.pl

 

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa
dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2019 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 2810406

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska