NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Porozumienie LGD Południowego Mazowsza

         9 grudnia 2011 r. Lokalne Grupy Działania z terenu południowego Mazowsza dążąc do budowy porozumienia organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a także w trosce o efektywny rozwój obszarów wiejskich podpisały Deklarację Współpracy. Wśród ośmiu sygnatariuszy umowy są następujące LGD: "Razem dla Radomki", "Na Piaskowcu", "Dziedzictwo i Rozwój", "Wspólny Trakt", "Puszcza Kozienicka", "Wszyscy Razem", "Gminy Nadpiliczne", które obejmują swoim zasięgiem obszar 40 gmin z terenu województwa mazowieckiego.

Deklaracja stanowi efekt dotychczas podejmowanych działań i pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami, która została zawiązana w 2009 roku. Lokalne Grupy Działania wspólnie realizowały inicjatywy i wydarzenia związane z promocją turystyki wiejskiej, dziedzictwa kulturowego gmin, organizowały spotkania związane z pracami nad realizacją działań Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jak również i konferencje nt. powiązań kooperacyjnych polskich przedsiębiorstw oraz wytwarzania produktów tradycyjnych i regionalnych które zorganizowane zostały w 2011 roku. Koordynacje współpracy Lokalnych Grup Działania z terenu południowego Mazowsza powierzono Prezesowi LGD "Razem dla Radomki" - Cezaremu Adamowi Nowek.

Celem nawiązanej współpracy jest budowanie dialogu obywatelskiego na polskiej wsi, aktywizowanie społeczności lokalnej, realizacja projektów współpracy, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, rozwój turystyki jak również budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi.

Partnerstwo ma przyczynić się do stworzenia i realizacji wizji rozwoju przy wykorzystaniu pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców obszarów wiejskich, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy lokalnych środowisk obszaru partnerskiego działania.

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa
dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2020 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 3473979

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska