NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Zapraszamy do lektury 84 numeru Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego, w którym dzielimy się z państwem informacjami z naszych działań podejmowanych w miesiącu październiku i listopadzie 2017 roku.

Opowiemy w nim o zakończonych konkursach na wybór projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, czyli inicjatyw realizowanych na rzecz społeczeństwa lokalnego, których zamiarem jest aktywizacji, integracja ale i promocja obszarów wiejskich. W II połowie 2017 roku przeprowadziliśmy dwa konkursy na wybór tych inicjatyw, którym udzielimy wsparcia w wysokości blisko 400 000,00 zł. Fundusze te otrzymają wybrane organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury.

Projekty grantowe to jednak nie jedyne granty, które wybraliśmy w listopadzie. W ramach projektów "Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych" oraz "Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich" przeznaczyliśmy na realizację w miesiącu listopadzie i grudniu 13 500,00 zł na realizację 9 małych inicjatyw lokalnych. Opowiemy też o najlepszych produktach tradycyjnych i lokalnych "Południowego Mazowsza", wybranych w ramach działań na rzecz propagowania idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza przez nasze Stowarzyszenie.

W wydawnictwie nie zabraknie relacji z roztańczonego Wrzosu, czyli siódmej edycji Andrzejek Folkowych we Wrzosie, informacji o wizycie przedstawicieli estońskiej LGD na terenie gmin LGD "Razem dla Radomki"; wielkim sukcesie naszej Publicznej Szkoły Podstawowej z Zakrzewa, która zwyciężyła w ramach konkursu "Jesteśmy Cyfrowobezpieczni" w ramach rządowego programu Bezpieczna+, otrzymując w konkursie nowoczesną pracownię komputerową.

Biuletyn dostępny jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn84/index.html 

 

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa
dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2018 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 2726213

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska